TERMS OF USE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “MAD XMAS TRAPBALL – 3 BIT CONTEST”

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “MAD XMAS TRAPBALL – 3 BIT CONTEST”

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“MAD XMAS TRAPBALL – 3 BIT CONTEST”

1. Η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «DAMΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «DAMPRODUCTIONS»), η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια», προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «MADXMASTRAPBALL- 3 BITCONTEST» (εφεξής καλούμενη o«Διαγωνισμός»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 21.11.2019 έως και 19.12.2019, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Ο «Διαγωνισμός» αφορά την κλήρωση νικητών που θα κερδίσουν μέσα από κλήρωση τη δυνατότητα να παρευρεθούν στο MAD XMASTRAPBALL. Tα δώρα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό όρο 5 παρέχονται από τη «Διοργανώτρια». Τα δώρα θα παρέχει στους νικητές η εταιρία DAMPRODUCTIONS.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα νομίμως στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Ως κρίσιμο χρονικό σημείο για τον υπολογισμό της ηλικίας θεωρείται η ημέρα της εκδήλωσης MAD XMAS TRAPBALL, δηλαδή η 20η Δεκεμβρίου 2019. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Mondelez Ελλάς ΑΕ  και DAMPRODUCTION  καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί.
3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Instagram σελίδα του Mad TV , από την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου  2019 ώρα 11:00 μ.μ. ως την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00. Συμμετοχές πριν ή μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η DAMPRODUCTIONδεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκαλούνται από λάθη, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, δυσλειτουργίες του τεχνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών, εσφαλμένο περιεχόμενο, την απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς, κλπ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή κατά την διαδικασία της ενημέρωσης των νικητών.
5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο «Διαγωνισμό», με τον ακόλουθο τρόπο. Ο ενδιαφερόμενος (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»), αφού επισκεφτεί τη ιστοσελίδα www.mad.grκαι ενημερωθεί για τον πλήρη μηχανισμό της συμμετοχής στο «Διαγωνισμό»θα πρέπει να μπει στο λογαριασμό του κοινωνικού μέσου Instagram, να ακολουθήσει το λογαριασμό του mad_tv και τον λογαριασμό της 3Bit_gr  και να γράψει στα σχόλια του post του διαγωνισμού με ποια γεύση της 3 ΒΙΤ τρώει “σκάλωμα”, ώστε να συμμετάσχει στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που θα παρευρεθούν στo MAD XMAS TRAPBALL.

Ο «Διαγωνισμός» θα προβληθεί μέσω τηλεοπτικού/ραδιοφωνικού trailer στο MAD TV & Radio106,2, στα Social Media του MAD και στο site του καναλιού www.mad.gr.

O«Συμμετέχων» μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση του «Διαγωνισμού»για τη διεκδίκηση των δώρων που αναφέρονται κατωτέρω. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης ως νικητή ανηλίκου (κατά τον παραπάνω όρο 2), απαιτείται η συναίνεση του ασκούντα τη γονική μέριμνα ή του τυχόν επιτρόπου του, καθώς και η αποδοχή των όρων από τον τελευταίο. Έπειτα, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί άμεσα μέσα από τον κοινωνικό μέσο Instagram, μέσω προσωπικού μηνύματος για την τελική ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης, που ορίζεται στις 20.12.19 και ώρα 20.00 στο χώρο του Gazi Music Hall , το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Οδός 7-13, Αθήνα 118 54. Τις προσκλήσεις θα τις παραλάβει αποκλειστικά ο γονέας ή ασκών τη γονική μέριμνα.
Κάθε Συμμετέχων, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Επίσης, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να κερδίσει μια φορά καθ’ όλη τη «Διάρκεια» της προωθητικής ενέργειας. Με τη συμμετοχή του ο «Συμμετέχων»παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω ο Συμμετέχων παραχωρεί τη διαρκή συναίνεσή του στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός του για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με το προϊόν 3BIT .. Επιπλέον παραχωρεί την συναίνεσή του στην Διοργανώτρια για την δημοσίευση και χρήση του ονόματός του και φωτογραφικού υλικού, με τον ίδιο, για την χρήση και προβολή του, σε προωθητικό υλικό, διάρκειας ένας (1) μήνα. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

6. Δώρα

6.1. Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν, 5 διπλές προσκλήσεις  για την εκδήλωση Mad XMAS TRAPBALL.

6.2. Η «Ενέργεια» θα ολοκληρωθεί με την τελική ανάδειξη του νικητή στις 19/12/2019 και ώρα 17.00.

6.3. Από το «Διαγωνισμό»θα αναδειχθούν 5 τελικοί νικητές του «Διαγωνισμού», οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσα απο το κοινωνικό μέσο Instagram.

6.4 Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6.5Η «Διοργανώτρια»και η Mondelez Ελλάς ΑΕ δεν αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, από και προς το σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

7. Ευθύνη Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια και η Mondelez Ελλάς ΑΕ δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια. Η εταιρεία Mondelez Ελλάς ΑΕ λειτουργεί μόνο ως χορηγός της Διοργανώτριας στο event MAD XMASTRAPBALL και δεν συμμετέχει στην διοργάνωση του παρόντος διαγωνισμού ούτε στην απόδοση των δώρων, δεν λαμβάνει γνώση από κανένα προσωπικό δεδομένο και δεν υπέχει απολύτως καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τον διαγωνισμό, τα δώρα ή την ανάδειξη των νικητών.

8.  Η Διοργανώτρια και η Mondelez Ελλάς ΑΕ δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο κοινωνικό μέσο ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία.

9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια και η Mondelez Ελλάς ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας και της  Mondelez Ελλάς ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Mondelez Ελλάς ΑΕ δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των τυχερών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερόμενων στο παρόν.

10. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

11. Η Διοργανώτρια και η Mondelēz  Eλλάς ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

12.Η Διοργανώτρια και η Mondelez Ελλάς ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής του «Διαγωνισμού»έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

13 .Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του «Διαγωνισμού», για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή ή των συνεργατών τους, (ή ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας).

14. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ούτε στα σήματα της σοκολάτας Παυλίδη 3ΒΙΤ ή σε άλλα σήματα των εταιρειών του ομίλου Mondelēz  International.

15.Η συμμετοχή στο «Διαγωνισμό»συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση του «Συμμετέχοντα»από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της «Διοργανώτριας».

16. Στα πλαίσια της παρούσης Ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμό τους, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, και την ηλεκτρονική του διεύθυνση(e-mail))καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών που θα συλλέξει, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα αιτήματος ενημέρωσης, διαγραφής, πρόσβασης, στην επεξεργασία των δεδομένων του και γενικά όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από  τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε άλλου νόμου περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, στην Παλλήνη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια. H Μοndelez Ελλάς ΑΕ δεν λαμβάνει ούτε επεξεργάζεται κανένα προσωπικό δεδομένο στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

17. Όλοι οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό κατά τους όρους του παρόντος. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

18. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/Madtv  Επίσης, όσο αφορά την παραλαβή των δώρων, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6665669 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00-18.00.

19. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TERMS OF USE

More in TERMS OF USE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

madtvJanuary 26, 2016

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

madtvDecember 17, 2015