ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Mad Radio 106,2 – Skouras Cosmetics»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Mad Radio 106.2 – Skouras Cosmetics»

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όλοι οι ακροατές του Mad Radio 106,2.
  2. Αποκλείονται της συμμετοχής στην ενέργεια οι εργαζόμενοι του Ομίλου Mad και Skouras Cosmetics.
  3. Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
  4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που αναφέρονται στο αναρτημένο post στο Instagram του mad tv.
  5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: O διαγωνισμός θα διεξάγεται Δευτέρα με Πέμπτη και για τις επόμενες 5 εβδομάδες (22/3 έως 22/4). Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε Παρασκευή από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Mad Radio 106,2.
  6. Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση του τη διάρκεια της ενέργειας. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.
  7. Ο Σταθμός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό.
  8. Ο Σταθμός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να κρατήσει τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων για διάρκεια 3 μηνών.

Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της ενέργειας

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *