ΚΕΡΔΙΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΚ CITY UNITY!

Super διαγωνισμός στο Mad Radio 106,2!


 

Άκου όλη την εβδομάδα τις εκπομπές του Mad Radio 106.2, πάρε μέρος στους τηλεφωνικούς διαγωνισμούς και κέρδισε μία ετήσια υποτροφία και ένα tablet από το IEK City Unity αξίας 3,000 Euro! Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 23/10 στο Mad Men Show.

Θέλεις να σπουδάσεις chef, τουριστικά, φυσικοθεραπεία, εφαρμογές πληροφορικής ή μουσική και τραγούδι; Πάρε μέρος στον διαγωνισμό και κέρδισε τις σπουδές σου!

Γιατί με το Mad Radio 106.2 τα δώρα και οι διαγωνισμοί δεν σταματούν ποτέ!

City-Unity-Post

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – City Unity IIEK

1. Φορέας του Διαγωνισμού: Το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το νόμο “City Unity IIEK” με έδρα την ΑΘΗΝΑ (Καρύτση 1) (εφεξής ο «Διοργανωτής»).

2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Το IIEK City Unity προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια – η οποία θα διενεργηθεί μέσω του MAD RADIO.

3. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφόσον ο συμμετέχων είναι ανήλικος, για τη συμμετοχή του ο συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει την ρητή έγκριση των κηδεμόνων του. Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

4. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Είναι εργαζόμενοι του IIEK City Unity
Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών
Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. O διαγωνισμός θα γίνει από όλες τις εκπομπές του Mad Radio 106.2 και η κλήρωση από την εκπομπή Mad Men Show την Παρασκευή 23.10.

6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό του Διοργανωτή θα να γίνει ως εξής: Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν οι τυχεροί που θα σπουδάσουν σε ειδικότητα της επιλογής τους. Η συμμετοχή των αναγνωστών στο διαγωνισμό θα γίνει στην εκπομπή MAD MEN NEWS

7. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού σε κάθε κλήρωση είναι 4 ετήσιες υποτροφίες συνολικής αξίας 12.000€ σε 2ετή κύκλο σπουδών. Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δικαιούνται 30% έκπτωση στα δίδακτρα* και Τablet* με την εγγραφή τους για ισάριθμα άτομα στο πρόγραμμα σπουδών κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Το κάθε δώρο είναι προσωπικό και ο εκάστοτε νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή κάτι άλλο.
*Η έκπτωση και το Tablet παραδίδεται στους δικαιούχους με την εγγραφή τους σε πρόγραμμα της επιλογής τους και με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

8. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από τηλεφωνική κλήρωση. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται κάθε φορά το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως « έγκυρη Συμμετοχή», κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω
Έχει υποβληθεί συμφώνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 6 ανωτέρω,
Δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα η τρίτου
Δεν προσβάλει τα χρηστά ήθη και
Έχουν υποβληθεί τηλεφωνικά τα προσωπικά στοιχεία του κάθε ενδιαφερομένου εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
Τα δώρα θα παραδίδονται στον εκάστοτε νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, στα γραφεία του IIEK City Unity, στην οδό
Kαρύτση 1, 2ος όροφος, 10556, Αθήνα, ώρες 10:00-20:00 και εργάσιμες μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή ή σε από κοινού συνεννόηση με το νικητή.

10. Τα εκάστοτε δώρα του Διαγωνισμού, αφορά σε νέες ή μελλοντικές εγγραφές προγραμμάτων σπουδών και όχι στις ήδη υπάρχουσες.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που τηρείται με αυτά από τον Διοργανωτή για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας και για τον απαιτούμενο για το σκοπό χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή της Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της, περιλαμβανομένης της ταυτότητας του νικητή, μέσω ραδιοφώνου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει το όνομα του νικητή, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

12. Η απόλυτη ευθύνη για την διεξαγωγή του διαγωνισμού ανήκει στο IEK City Unity College.

13. Το Mad θα παραδώσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο ΙΕΚ City Unity College.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *