Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του MAD TV

To επίσημο κανάλι του Μad TV στο YouTube εκπέμπει ζωντανά 24/7 για όλους τους mad fans!

Κάντε SUBSCRIBE και δείτε live όλο το πρόγραμμα του αγαπημένου ελληνικού μουσικού καναλιού κατευθείαν από τον υπολογιστή ή το κινητό σας!

SUBSCRIBE
 ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
0:00TV WARMIXTAPEMIXTAPEMIXTAPEMIXTAPETECHNOTRONICTECHNOTRONIC
0:30TV WARMIXTAPEMIXTAPEMIXTAPEMIXTAPETECHNOTRONICTECHNOTRONIC
1:00TV WARTRAP TIMETRAP TIMETRAP TIMETRAP TIMECRINGE ALERTCRINGE ALERT
1:30MIXTAPETRAP TIMETRAP TIMETRAP TIMETRAP TIMECRINGE ALERTCRINGE ALERT
2:00LAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.CO
2:30LAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.CO
3:00NIGHT OUT... NOT
NIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOT
3:30NIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOT
4:00NIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOT
4:30NIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOT
5:00NIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOT
5:30NIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOTNIGHT OUT... NOT
6:00CHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODE
6:30CHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODECHILL MODE
7:00MUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ON
7:30MUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ON
8:00MUSIC ONMUSIC ON MUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ON
8:30MUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ON
9:00MUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ON MUSIC ONMUSIC ONMUSIC ON
9:30MUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ONMUSIC ON
10:00MORNING SHOWMORNING SHOWMORNING SHOWMORNING SHOWMORNING SHOWMAD RADIO HITS MAD RADIO HITS
10:30MORNING SHOWMORNING SHOWMORNING SHOWMORNING SHOWMORNING SHOWMAD RADIO HITS MAD RADIO HITS
11:00LATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBES
11:30LATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBESLATIN VIBES
12:00MAD RADIO HITS MAD RADIO HITS MAD RADIO HITS MAD RADIO HITS AFRO BEATSAFRO BEATSAFRO BEATS
12:30MAD RADIO HITS MAD RADIO HITS MAD RADIO HITS MAD RADIO HITS AFRO BEATSAFRO BEATSAFRO BEATS
13:00FIT ME UPFIT ME UPFIT ME UPFIT ME UPFIT ME UPTIK TOK MOVESTIK TOK MOVES
13:30FIT ME UPFIT ME UPFIT ME UPFIT ME UPFIT ME UPTIK TOK MOVESTIK TOK MOVES
14:00TALK 2 MADTALK 2 MADTALK 2 MADTALK 2 MADTALK 2 MADNEW RELEASESNEW RELEASES
14:30TALK 2 MADTALK 2 MADTALK 2 MADTALK 2 MADTALK 2 MADNEW RELEASESNEW RELEASES
15:00LAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COMAD TOP 15MAD TOP 15
15:30LAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COMAD TOP 15MAD TOP 15
16:00MUSIC fypMUSIC fyp
MUSIC fypMUSIC fypMUSIC fypBALKAN TRIPBALKAN TRIP
16:30MUSIC fypMUSIC fypMUSIC fypMUSIC fypMUSIC fypBALKAN TRIPBALKAN TRIP
17:00OK OK OK OK OK MUSIC ROCKSMUSIC ROCKS
17:30OK OK OK OK OK MUSIC ROCKSMUSIC ROCKS
18:00OK OK OK OK OK MAD WEEKEND WRAPPEDMAD WEEKEND WRAPPED
18:30WHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWARM UPWARM UP
19:00Mad For FashionMad For FashionMad For FashionMad For FashionMad For FashionWARM UPWARM UP
19:30Mad For FashionMad For FashionMad For FashionMad For FashionMad For FashionWARM UPWARM UP
20.00K-POP STARSK-POP STARSK-POP STARSK-POP STARSK-POP STARSMAD VMA FLASHBACK MAD WALK FLASHBACK
20:30K-POP STARSK-POP STARSK-POP STARSK-POP STARSK-POP STARSMAD VMA FLASHBACK MAD WALK FLASHBACK
21:00HOUSE OF BARZHOUSE OF BARZHOUSE OF BARZHOUSE OF BARZHOUSE OF BARZMAD VMA FLASHBACK MAD WALK FLASHBACK
21:30HOUSE OF BARZHOUSE OF BARZHOUSE OF BARZHOUSE OF BARZHOUSE OF BARZMAD VMA FLASHBACK MAD WALK FLASHBACK
22:00WHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGMAD VMA FLASHBACK MAD WALK FLASHBACK
22:30WHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGWHAT'S STREAMINGMAD VMA FLASHBACK MAD WALK FLASHBACK
23:00LAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.CO
23:30LAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.COLAI.CO