Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις Σελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) της DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων : DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης:

παρέχονται σε εσάς από την DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. [ (εφεξής αναφερόμενη ως “εμείς” ή “DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ”).

Έχουμε το ρόλο το Υπεύθυνου Επεξεργασίας για αυτή τη Σελίδα, ενώ τον αντίστοιχο ρόλο έχουν και οι Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης www.facebook.com, www.instagram.com, www.youtube.com (εφεξής αναφερόμενο ως “πλατφόρμα social media” ή “πλατφόρμα”), επειδή χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα social media για να στεγάσουμε την δική μας Σελίδα. Ως εκ τούτου, έχουμε έρθει σε συμφωνία με την πλατφόρμα social media ώστε να συμμορφωνόμαστε με την ισχύον Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λάβετε υπ’ όψιν ότι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της πλατφόρμας ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πολιτική προστασίας της πλατφόρμας εδώ:

[https://en-gb.facebook.com/policy.php] [https://help.instagram.com/155833707900388] [https://policies.google.com/privacy?hl=en]

Σκοπός και νομική βάση

Τα δεδομένα επεξεργάζονται ώστε να σας παρέχεται η βέλτιστη χρήση της Σελίδας, να καθιστούν τον ιστότοπο αυτό πιο ελκυστικό και κατάλληλο για τους χρήστες μας καθώς και για να σας παρουσιάσουν τις δημοσιεύσεις μας στο σωστό χρόνο και για το σωστό σκοπό. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας στην περίπτωση που μας στείλετε ένα απευθείας μήνυμα μέσω της Σελίδας. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο ;έννομο συμφέρον μας για ορθή λειτουργίας της Σελίδας αυτής σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφο 1, φράση 1 , εδάφιο 1, στ) GDPR.

Κατηγορίες δεδομένων

Στατιστικά χρήσης και εκτέλεσης χωρίς προσωπική ταυτοποίηση

Όντας μέρος αυτής της Σελίδας μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε στατιστικά δεδομένα διαφορετικών κατηγοριών της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες. Τα δεδομένα που λαμβάνουμε για εσάς μέσω της πλατφόρμας είναι ανώνυμα, αλλά η πλατφόρμα επίσης επεξεργάζεται, προσωπικά δεδομένα.

Έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα στατιστικά δεδομένα:

Συνολικός αριθμός προβολών της Σελίδας, πληροφορίες για τα ‘’Like’’, δραστηριότητες της Σελίδας, αλληλεπιδράσεις με τις δημοσιεύσεις, προβολές βίντεο, σκοπός των δημοσιεύσεων, σχόλια, περιεχόμενο που διαμοιράζεται, απαντήσεις, αναλογία ανδρών – γυναικών, προέλευση ανά χώρα και πόλη, γλώσσα, προβολές και κλικ σε καταστήματα, κλικ σε προγραμματισμένα δρομολόγια και κλικ σε τηλεφωνικούς αριθμούς.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγουμε, παρακαλούμε δείτε εδώ:

[https://en-gb.facebook.com/business/a/page/page-insights] [https://help.instagram.com/1533933820244654?helpref=faq_content] [https://support.google.com/youtube/topic/3025741?hl=en-GB&ref_topic=1115985]

Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 μήνες. Αφού λήξει η περίοδος αυτή θα προχωρήσουμε σε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή θα τα μετατρέψουμε σε ανώνυμα, εκτός και αν απαιτείται άλλως από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η διαγραφή των σχολίων και λοιπών αλληλεπιδράσεων που αφήνετε στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τις οδηγίες προστασίας δεδομένων του παρόχου της σελίδας όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Μεταφορά και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ΕΕΧ. Ουδεμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται για δικούς τους σκοπούς.

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι, η χρήση της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να περιλαμβάνει λειτουργίες επεξεργασίας των δεδομένων της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι οδηγίες προστασίας δεδομένων του παρόχου, που προαναφέρθηκαν, ισχύουν στην περίπτωση αυτή. Επιπλέον, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, οι δημοσιεύσεις σας στη συγκεκριμένη ή σε άλλες σελίδες της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα και επιλογές:

  • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκείμενου των δεδομένων, Άρθρο 15 GDPR
  • Δικαίωμα διόρθωσης, Άρθρο 16 GDPR
  • Δικαίωμα διαγραφής (‘δικαίωμα στη λήθη), Άρθρο 17 GDPR
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Άρθρο 18 GDPR
  • Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, Άρθρο 20 GDPR
  • Δικαίωμα αντικρούσεως, Άρθρο 21 GDPR

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αντιμετωπίζετε ζητήματα ιδιωτικότητας, θέλετε να καταθέσετε μια καταγγελία για το απόρρητο ή θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6665669

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε μία καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Διαγωνισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε περίπτωση διενέργειας διαγωνισμών στις σελίδες των δικών μας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα δεδομένα, που συλλέγονται μέσω του διαγωνισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό της διεξαγωγής του αυτού διαγωνισμού βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 1, φράση 1, στοιχείο β) και στοιχείο στ) GDPR.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που παρέχετε για τον διαγωνισμό ή που είναι απαραίτητα για την διενέργεια του διαγωνισμού. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα:

  • Το προφίλ του χρήστη για την ανάδειξη του νικητή,
  • Στοιχεία επικοινωνίας για να αποσταλούν τα έπαθλα (π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
  • Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετική με τον διαγωνισμό (π.χ. τυχών άλλοι αποκλεισμοί συμμετοχής, προηγούμενες συμμετοχές, κτλ.)

Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για την παροχή αυτών των δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, η μη παροχή αυτών των πληροφοριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία να σας θεωρήσουμε νικητή κατά την διαδικασία παράδοσης των επάθλων.

Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για μία περίοδο 52 εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού και, εν συνεχεία, θα διαγράφονται εκτός και αν συντρέχει άλλη νομική υποχρέωση για τη διατήρηση και αποθήκευσή τους.

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στους εργαζομένους της DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ, που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επίσης, ενδέχεται να μεταφέρουμε, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας στους παρόχους υπηρεσιών που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στον διαγωνισμό ως συνεργάτες μας ή που επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους μας. Η τυχών μεταφορά σε χώρες εκτός ΕΕ / ΕΕΧ δεν γίνεται από εμάς.