Υποτροφίες των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στο ΜΑD Radio

Υποτροφίες των φροντιστηρίων "Διακρότημα" στο ΜΑD Radio

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) Η παρούσα υποτροφία ισχύει για ήδη υπάρχοντα τµήµατα, µε µέσο όρο αριθμού ατόμων 5 – 6 µαθητές ανά group, με 8 – 9 άτομα ανά group το μέγιστο. Οι αναφερόμενες υποτροφίες δεν ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές µας παρά µόνο για τις νέες εγγραφές μαθητών.

2) Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τις υποτροφίες έως και 12 μήνες μετά τη λήψη της υποτροφίας από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Σε περίπτωση που δεν γίνει η χρήση της υποτροφίας από τον δικαιούχο ή αν δεν υλοποιείται το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο δικαιούχος (εκείνη τη χρονική στιγμή) ή αν μεν υλοποιείται το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο δικαιούχος, αλλά σε εκπαιδευτήριο του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στο οποίο δεν επιθυμεί (ο δικαιούχος) να το παρακολουθήσει, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η ισχύς της υποτροφίας παραγράφεται στη λήξη της και δεν αντικαθίσταται.

3) Οι υποτροφίες είναι ονομαστικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Οι υποτροφίες ισχύουν και για τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, εννοώντας για αυτόν τα τέκνα του. Η παράδοση της υποτροφίας στον δικαιούχο θα γίνεται από τα κεντρικά γραφεία του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ (Κουντουριώτου 146 – 148, Πειραιάς), με προηγούμενη τηλεφωνική ενημέρωση στη γραμματεία του Ομίλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4133810.

4) Οι υποτροφίες έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρωθούν στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ της Αττικής ή στο πανελλαδικό δίκτυο των εκπαιδευτηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Για τη δυνατότητα αυτή, ο δικαιούχος της υποτροφίας, θα ενημερώσει τη γραμματεία του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και ο αρμόδιος συνεργάτης του οργανισμού θα τον κατευθύνει σε εκπαιδευτήριο στο οποίο λειτουργεί το αντίστοιχο τμήμα ενδιαφέροντος του δικαιούχου.

5) Οι υποτροφίες των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ θα παρέχονται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αντιστοιχούν στον επίσημο κατάλογο διδάκτρων 2020 – 2021, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της εταιρείας.

6) Η κάθε υποτροφία φέρει τα εξής στοιχεία: τo ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ποσό της υποτροφίας, την περίοδο κατά την οποία δύναται να εξαργυρωθεί η υποτροφία, τον φορέα από τον οποίο κέρδισε ο δικαιούχος τη συγκεκριμένη υποτροφία, τη σφραγίδα και την υπογραφή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ώστε να είναι έγκυρη.

7) Για την εύρυθμη οργάνωση της διαδικασίας παραλαβής των υποτροφιών, ο κάθε δικαιούχος υποτροφίας οφείλει να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό έγγραφο (ή πιστοποιητικό) της ταυτότητας του, ώστε να του προσκομισθεί η αντίστοιχη υποτροφία. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ θα πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει εγγράφως από τον φορέα που υλοποίησε τον διαγωνισμό / την κλήρωση / ή τη διάθεση των δωροεπιταγών, τα ονόματα των δικαιούχων των υποτροφιών. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επικοινωνήσει εγγράφως ή τηλεφωνικά στη γραμματεία της κεντρικής διοίκησης του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ώστε αφενός να ενημερώσει τους αρμόδιους για το πρόγραμμα σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει (ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Γυμνασίου, Λυκείου, Επάλ κλπ) και αφετέρου – σύμφωνα με τις περιοχές που τον εξυπηρετούν – να βρεθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτήριο που του προτείνει ο Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, το οποίο διαθέτει το ανάλογο τμήμα που επιθυμεί ο δικαιούχος της υποτροφίας.

8) Η υποτροφία που έχει ο δικαιούχος της, έχει τη δυνατότητα είτε να εξαργυρωθεί αυτούσια, ως ποσό διδάκτρων αξίας 1.000 €υρώ για επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών, είτε να αφαιρεθεί ως αξία έκπτωσης 1.000 €υρώ από το συνολικό πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή να πραγματοποιήσει στα εκπαιδευτήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Στη δεύτερη περίπτωση, ο μόνος υπόχρεος οικονομικά για την αποπληρωμή του προγράμματος σπουδών που επέλεξε να παρακολουθήσει, αφαιρούμενης της αξίας της υποτροφίας των 1.000 €υρώ, είναι ο ίδιος ο δικαιούχος και μόνο αυτός.

9) Σε περίπτωση που ένας μαθητής δικαιούται και άλλες κατηγορίες εκπτώσεων (πολυτέκνων, αριστούχων, εκπαιδευτικών κλπ.), και ο ένας γονέας / κηδεμόνας του έχει στην κατοχή του την αναφερόμενη υποτροφία των 1.000 €υρώ, τότε ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση για τον δικαιούχο και όχι όλες μαζί αθροιστικά.

510) Κάθε γονέας / κηδεμόνας που θα παραλάβει την υποτροφία διδάκτρων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά στα κέντρα του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και όχι συνδυαστικά, δηλαδή δεν θα μπορεί να αθροίσει 2 ή 3 υποτροφίες μαζί των 1.000 €υρώ έκαστη – (εάν θεωρήσουμε έστω ότι υπήρχε η περίπτωση να έχει ο δικαιούχος περισσότερες της μιας υποτροφίες διδάκτρων..) και να απαιτήσει παροχή προγράμματος υποτροφίας αντίστοιχης αξίας.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *