Τζένη Μπαλατσινού: Για ποιο λόγο έστειλε εξώδικο στα media;

Μέσω του δικηγόρου της, Θέμη Σοφού, η Τζένη Μπαλατσινού έστειλε εξώδικο στα media, με στόχο να διαφυλάξει τα προσωπικά της δεδομένα και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής που δεν επιθυμεί να δουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Το εξώδικο αναγράφει:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΤ΄ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της Τζένης Μπαλατσινού συζύγου Πέτρου Κωστόπουλου, δι΄εαυτήν ατομικώς, αλλά και με την ιδιότητά της ως ασκούσης εν τοις πράγμασιν τη γονική επιμέλεια του άρρενος ανηλίκου τέκνου της Μάξιμου Κωστόπουλου του Πέτρου.

Αθήνα, την 17 Νοεμβρίου 2014

Διά της παρούσης εξωδίκου δηλώσεώς μου παραπονούμαι εντόνως και διαμαρτύρομαι νομίμως για τη δημοσίευση προσωπικών μου δεδομένων, και ιδίως την ανάρτηση φωτογραφιών της οικίας μου, στην οποία διαμένω με τα τέκνα μου, και μάλιστα με τόσο ευκρινή τα λεπτομερή στοιχεία, ώστε να φαίνεται ακόμη και ο αριθμός της οδού της οικίας μου! Όπως καλώς γνωρίζετε, η διεύθυνση της κατοικίας ενός προσώπου εντάσσεται μεταξύ των προτατευομένων εκ του άρ. 57 Α.Κ. στοιχείων, ως ειδικότερης έκφανσης του δικαιώματος στην προσωπικότητα, καθώς και των προστατευομένων προσωπικών δεδομένων, τα οποία προστατεύονται με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Όπως γνωρίζετε, η φωτογράφηση και ανάρτηση φωτογραφιών βρεφών, παίδων, και ανηλίκων προσώπων απαγορεύεται ρητώς, χωρίς την γραπτή και αποδεδειγμένη έγκριση του έχοντος την γονική μέριμνα και γονική επιμέλεια προσώπου. Η παραβίαση της ανωτέρω απαγόρευσης συνιστά αξιόποινη πράξη, την οποία ο εκάστοτε φορέας του εννόμου αγαθού νομιμοποιείται να καταμηνύσει νομίμως ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, ενώ δικαιούται να ασκήσει τις αστικές του αξιώσεις ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων, ερειδόμενες στις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και προστασίας της προσωπικότητας και ανηλικότητας.
Καλώς γνωρίζετε ότι η είδηση της μετακόμισής μου ουδέν δεδικαιολογημένο ενδιαφέρον παράγει, παρά ταύτα όμως εσείς, διαβλέποντας στο γεγονός αυτό μία αξιοπρόσεχτη είδηση, δεν διστάζετε να αναρτήσετε τα στοιχεία αυτά, προξενώντας με τον τρόπο αυτόν διατάραξη της οικιακής και οικογενειακής γαλήνης τόσον εμού, όσο και κυρίως των ανηλίκων τέκνων μου, ιδία δε του ανηλίκου άρρενος τέκνου μου Μάξιμου. Κατόπιν του δημοσιεύματός σας, φωτογράφοι, ρεπόρτερ, αλλά και άλλα πρόσωπα άγνωστης επαγγελματικής ιδιότητας και αγνώστων προθέσεων, κατέφθασαν και παρέμεναν επί αρκετές ώρες, ακόμη και μέσα στη νύχτα, έξωθεν της οικίας μου.

Ρητώς σας απαγορεύω τη δημοσίευση ή αναδημοσίευση, υπό τη μορφή της αναπαραγωγής, φωτογραφιών του ανηλίκου άρρενος τέκνου μου Μάξιμου Κωστόπουλου ή της κατοικίας μας, και σε περίπτωση παράβασης της παρούσης απαγόρευσης, σας δηλώ ότι δεν θα προηγηθεί όχληση, όπως η παρούσα, αλλά θα ασκηθεί αγωγή και θα υποβληθεί μήνυση εναντίον σας, χωρίς τούτο να σημαίνει βεβαίως ότι παραιτούμαι από τα αντίστοιχα δικαιώματά μου για την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά.
Επειδή ο Νόμος προβλέπει συγκεκριμένες συνέπειες για την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά, Επειδή νομιμοποιούμαι εν προκειμένω για την παρούσα εξώδικη δήλωση – όχλησή μου, ατομικώς δι΄ εμέ, αλλά και με την ιδιότητά μου ως ασκούσης εν τοις πράγμασιν τη γονική επιμέλεια του ανηλίκου άρρενος τέκνου μου Μάξιμου Κωστόπουλου, Επειδή η παρούσα συνιστά νόμιμη όχληση,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩ

Ότι σας απαγορεύω ρητώς κάθε φωτογράφηση της κατοικίας μου ή την επανάληψη από εσάς, των ίδιων δημοσιεύσεων ή αναδημοσιεύσεων υπό τη μορφή της αναπαραγωγής, φωτογραφιών του ανηλίκου άρρενος τέκνου μου Μάξιμου Κωστόπουλου ή της κατοικίας μας, και σε περίπτωση παράβασης της παρούσης απαγόρευσης, σας δηλώ ότι άνευ περαιτέρω οχλήσεώς σας θα ασκηθεί αγωγή και θα υποβληθεί μήνυση εναντίον σας και ενδεχομένως των λοιπών υπαιτίων προσώπων του οργάνου του διοικούντος το Νομικό Πρόσωπο της επιχείρησής σας, καθώς και θα ζητήσω δικαστική προστασία με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον σας για λόγους ασφαλείας εμού και των τέκνων μου, μη παραιτούμενη των αντιστοίχων δικαιωμάτων μου για την ανωτέρω παράνομη συπεριφορά, των οποίων δικαιωμάτων μου ρητώς επιφυλάσσομαι για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη.

Πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο διορίζω με την παρούσα το Θεμιστοκλή Ι. Σοφό, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, κατ. Αθηνών, οδ. Ασκληπιού 6-8.
Αθήνα, την 17 Νοεμβρίου 2014
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΟΥΣΑΣ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *