Ποιες αλλαγές σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές: Επιστρέφουν οι Δέσμες!

αλλαγές σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές

Δύο βασικές αλλαγές στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου!
Δύο βασικές αλλαγές σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές, οι οποίες αφορούν τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου με επιστροφή στο σύστημα των δεσμών που καθιερώθηκε το 1983 και ήταν σε ισχύ μέχρι το 1999!

Η πρώτη, σύμφωνα με την Καθημερινή, αφορά τη διεύρυνση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές για να εισαχθούν στα ΑΕΙ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες προκρίνεται η εξάωρη διδασκαλία τους την εβδομάδα.

Ποια είναι η δεύτερη αλλαγή;

Δείτε στην επόμενη σελίδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *