Οριστικό “μαύρο” στο Mega με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κλείνει οριστικά το Mega
Κλείνει οριστικά το Mega. Ποιο το σκεπτικό που οδήγησε  το Συμβουλίου της Επικρατείας να πάρει αυτήν την απόφαση;

Στο σκεπτικό των αποφάσεων της η Ολομέλεια του ΣτΕ επισημαίνει πως «μετά την εφαρμογή του Ν. 4496/2017 οι τηλεοπτικοί σταθμοί εξαρτούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους από τη συμμετοχή τους σε προκηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης».

Να σημειωθεί εδώ πως η μη συμμετοχή του Mega στην τελευταία αδειοδοτική διαδικασία αυτόματα είχε ως συνέπεια τον τερματισμό της λειτουργίας του. Ως γνωστόν ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός από τον Σεπτέμβριο του 2016 είχε διακόψει τη μετάδοση ειδήσεων και προγραμμάτων,

Οι εκπρόσωποι του τηλεοπτικού σταθμού δεν κατέθεσαν δήλωση αλλαγής φυσιογνωμίας του προγράμματος του, ούτε συμμετοχής στη διαδικασία χορήγησης αδειών «επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευροεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου».

Μετά απ’ όλα αυτά το ΕΣΡ αποφάσισε τον τερματισμό λειτουργίας του καναλιού. Μάλιστα, η απόφαση αυτή του ΕΣΕ είχε «παγώσει» προσωρινά από το ΣτΕ, ωστόσο σήμερα εκδόθηκαν οι οριστικές αποφάσεις για το θέμα από την Ολομέλεια.

Τώρα, στις αποφάσεις που εξέδωσε το ΣτΕ επί του θέματος, περιγράφεται το σκεπτικό των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι και απέρριψαν τις προσφυγές που είχε καταθέσει ο σταθμός και οι εργαζόμενοί του.

Μεταξύ άλλων στις αποφάσεις αναφέρεται: «Στην περίπτωση μη συμμετοχής ή απαράδεκτης ή ανεπιτυχούς συμμετοχής τηλεοπτικού σταθμού σε προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός λειτουργίας του μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ’ ιδίαν περιστάσεων.(…) Σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή τους κράτους δικαίου που επιβάλλει τη διαφύλαξη του κύρους του νόμου, ως τύπος προγράμματος που αφορά την ενεστώσα λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, νοείται ο δηλωθείς κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία τύπος του προγράμματος, ο οποίος και προσδιορίζει το χαρακτήρα του σταθμού ως ενημερωτικού ή μη και όχι ο τύπος προγράμματος ο οποίος έχει τυχόν δημιουργηθεί αυθαιρέτως με τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του δηλωθέντος προγράμματος του σταθμού, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων με τις οποίες κρίθηκε νόμιμη η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς για μη νόμιμη μετατροπή του προγράμματός τους από ενημερωτικό, όπως είχε δηλωθεί, σε μη ενημερωτικό».

Επιπλέον, σε άλλο σημείο των αποφάσεων αναφέρεται πως «η τηλεοπτική εκπομπή τελεί (κατ’ άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος) υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί (εξασφάλιση τηλεοπτικής στάθμης προγραμμάτων, πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας κ.λπ.) και δύναται να συνίσταται ο έλεγχος αυτός στην υπαγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής σε καθεστώς προηγούμενης άδειας, χορηγουμένης κατά ισότιμο, αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, σχετικοί όροι και προϋποθέσεις».

Να σημειωθεί τέλος πως η Ολομέλειας του ΣτΕ με τέσσερις ακόμη αποφάσεις προχώρησε των αιτήσεων ακύρωσης που είχαν καταθέσει η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και και οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΣΚΑΙ, Star και Ant1 που ζητούσαν την ακύρωση της τελευταίας αδειοδοτικής διαδικασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *