Casting @ MAD TV: Η επόμενη φάση!

Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για το Casting του MAD έληξε. Σας ευχαριστούμε πολύ!

Η ομάδα του Mad, θα αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές, και θα επικοινωνήσει με όσους περάσουν στην επόμενη φάση, των δοκιμαστικών. Μετά το τέλος και της φάσης των δοκιμαστικών θα ακολουθήσει o τελικός με τη ψηφοφορία του κοινού, για να αναδειχθεί ο παρουσιαστής.

Γιατί αυτή τη φορά, εσύ επιλέγεις τον νέο VJ του Mad!

Stay tuned! Oι f****auditions που όλοι περιμένατε… έρχονται!

Follow Mad! Τhe F-word TV.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-CASTING ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ

Η εταιρεία “MAD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ” (στο εξής MAD ή Διοργανώτρια) διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη ενός παρουσιαστή εκπομπής μουσικού περιεχομένου στο τηλεοπτικό σταθμό MAD TV. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την αναζήτηση και επιλογή ενός παρουσιαστή του MAD TV από το κοινό, μετά από οντισιόν, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:

1. O διαγωνισμός θα διαρκέσει από 01/10/2011 έως 28/10/2011.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιρειών του ομίλου MAD και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

3. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από 05/10/2011 και ώρα 20:30 έως και 28/10/2011 και ώρα 00:00, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, εφόσον εγγραφεί και συμπληρώσει το ειδικό δελτίο συμμετοχής στην Fanpage του MAD στο Facebook, ή αποστέλλοντας e-mail, με τα κατωτέρω στοιχεία:
(α) όνομα χρήστη (username) με το οποίο επιθυμεί να προβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα,
(γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
(δ) όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο και
(ε) αριθμό κινητού τηλεφώνου.
(στ) Facebook Profile
(ζ) Βιογραφικό
(η) Φωτογραφία

Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

4. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

5. Ο Διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο : α) σε πρώτη φάση την αναζήτηση και επιλογή μέσω οντισιόν των καλύτερων, με βάση τα κριτίρια της ομάδας παραγωγής αποτελούμενης από 4 στελέχη της MAD, τα οποία θα ανακοινωθούν την 26/11/2011 από την Ιστοσελίδα www.mad.tv, πέντε (5) φιναλίστ και β) σε δεύτερη φάση την επιλογή του καλύτερου παρουσιαστή από τους παραπάνω φιναλίστ, με βάση την προτίμηση του κοινού.

6. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος στον Διαγωνισμό ως εξής: Κατά το χρονικό διάστημα από 05/10/2011 και ώρα 20:30 έως 28/10/2011 και ώρα 00:00. οι ενδιαφερόμενοι, αφού εγγραφούν στον Διαγωνισμό και αποδεχθούν ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής, και όσοι επιλεχθούν θα λαμβάνουν μέρος στα οντισιόν που θα πραγματοποιηθούν στα στούντιο της MAD, στις εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 253.

7. Η MAD θα καλύπτει τηλεοπτικά τη συμμετοχή στα οντισιόν, τις δραστηριότητες, τις εντυπώσεις και τις ενέργειές των συμμετεχόντων πριν (κατά την προετοιμασία), κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των οντισιόν. Συγκεκριμένα, θα μαγνητοσκοπήσει εν όλω ή εν μέρει την προετοιμασία των συμμετεχόντων, τις εντυπώσεις ? μαρτυρίες τους από τη συμμετοχή τους στα οντισιόν, τις δραστηριότητες και τις ενέργειές τους, στιγμιότυπα από τα παρασκήνια. Με βάση δε αυτές τις μαγνητοσκοπήσεις θα δημιουργηθούν ρεπορτάζ και fillers τα οποία θα προβληθούν κατά τον προγραμματισμό και τη βούληση του Τμήματος Προγράμματος.

8. Η MAD δικαιούται να κάνει χρήση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια των ως άνω δοκιμαστικών πλάνων καθώς και των στοιχείων (όνομα, ιδιότητα, ηλικία) των συμμετεχόντων, σε όλες τις media πλατφόρμες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας του ομίλου MAD καθώς και να επιτρέψει σε τρίτους τη μετάδοση ή αναμετάδοση της εκπομπής. Ο/Η συμμετέχων/ουσα δεν διατηρεί αξίωση για καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων από την όποια τηλεοπτική μετάδοση του διαγωνισμού. Αποκλειστική κυρία και δικαιούχος χρήσης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής συμμετοχής του/της συμμετέχων/ουσα στα συγκεκριμένα δοκιμαστικά πλάνα, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τον/την συμμετέχων/ουσα, καθίσταται η MAD για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητες της MAD.

9. Ο/Η συμμετέχων/ουσα αποδέχεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται, χωρίς αμοιβή ή οικονομικό αντάλλαγμα και, σε περίπτωση που δεν κηρυχθεί νικητής, δεν διατηρεί καμία οικονομική απαίτηση στο μέλλον από οποιαδήποτε αιτία ή καμιά άλλη αξίωση.

10. Μετά την ολοκλήρωση των οντισιόν και συγκεκριμένα την 04/11/2011, η επιτροπή θα αρχίσει να αξιολογεί τους συμμετέχοντες, κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση της. Η τελική απόφαση για την επιλογή των πέντε (5) φιναλίστ θα ανακοινωθεί στις 19/11/2011 στην Ιστοσελίδα www.mad.tv σε ειδικά διαμορφωμένο για τον εν λόγω διαγωνισμό microsite, καθώς και στο Facebook, το Tweeter και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής επικοινωνίας. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία και έως το τέλος του διαγωνισμού θα μεταδίδονται από το Mad βίντεο των 5 φιναλίστ υπό τον τίτλο «vote4me».

11. Από την 19/11/2011 και έως την 05/12/2011 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία του κοινού για την επιλογή του τελικού νικητή του διαγωνισμού. έτσι το κοινό καλείται να ψηφίσει μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου microsite που θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα www.mad.tv, ο επισκέπτης του οποίου θα βλέπει τους 5 φιναλίστ και θα ψηφίσει την συμμετοχή που προτιμά με απλό click στην επιλογή “like”.

12. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας οι 5 φιναλίστ έχουν δικαίωμα να κάνουν το δικό τους προσωπικό πρόμο μέσα από social media (facebook, twitter, youtube), καθώς και να λάβουν μέρος σε εκπομπές του MAD, είτε σαν παρουσιαστές, είτε σαν συμπαρουσιαστές. Οι μέρες και ώρες προβολής των εν λόγω εκπομπών στην τηλεόραση του Mad TV θα γίνει με μεταγενέστερη συμφωνία των μερών.

13. Οι φιναλίστ αποδέχονται να παρουσιάσουν τις εν λόγω μουσικές εκπομπές χωρίς αμοιβή ή οικονομικό αντάλλαγμα και να εμφανισθούν στην τηλεόραση του MAD TV χωρίς να διατηρήσουν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την MAD. Επίσης, οι φιναλίστ αναγνωρίζουν την MAD ως αποκλειστική κυρία και δικαιούχο των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη εκπομπή, του περιεχομένου της εκπομπής, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με το πρόσωπο τους. Επιπροσθέτως οι φιναλίστ συναινούν στην τυχόν μελλοντική καλόπιστη εκμετάλλευση από την MAD της εικόνας τους και δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση για καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων από την όποια τηλεοπτική μετάδοση της εκπομπής, με την συμμετοχή τους στο τηλεοπτικό σταθμό MAD TV. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση της εν λόγω εικόνας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

14. Το όνομα του μεγάλου νικητή θα αναδειχθεί βάσει της τελικής ως άνω ψηφοφορίας του κοινού και θα ανακοινωθεί την 06/12/2011. μέσω της ιστοσελίδας www.mad.tv. O νικητής θα υπογράψει ένα συμβόλαιο συνεργασίας με την Mad TV AE, διάρκειας τριών μηνών τουλάχιστον, οι υπόλοιποι όροι του οποίου θα συμφωνηθούν μεταγενέστερα, ήτοι την στιγμή υπογραφής αυτού.

15. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.tv. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

16. Οι Χρήστες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.

17. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας www.mad.tv, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην ανωτέρω Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση casting@mad.tv. (ενότητα επικοινωνίας), προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

18. Η ψηφοφορία προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η ψηφοφορία εκ μέρους κάποιων χρηστών.

19. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Ιστοσελίδας, η ψήφος του ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

20. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της MAD περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.

21. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη MAD, που είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.
Οι διαγωνιζόμενοι με τη συμμετοχή τους αποδέχονται τη σχετική παραχώρηση άδειας χρήσης της εικόνας τους στο διοργανωτή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και δεν διατηρούν καμιά οικονομική ή νομική απαίτηση στο μέλλον. Ο διοργανωτής καλόπιστα δεσμεύεται να κάνει χρήση της εν λόγω εικόνας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.
Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η χρήση και η αποκλειστική εκμετάλλευση κάθε μορφής και για οποιοδήποτε σκοπό του ονόματος των συμμετεχόντων από οποιαδήποτε άλλη εταιρία/φορέα εκτός του Mad για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής συμμετοχών.

22. Η MAD θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την MAD τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

23. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Οι 5 (πέντε) φιναλίστ που θα προκριθούν για συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές της Mad TV θα κληθούν να υπογράψουν με την MAD σύμβαση η οποία θα επαναλαμβάνει κατ’ ουσίαν τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και θα διαλαμβάνει ιδίως όρους για την χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση εκείνων των ηθικών και περιουσιακών πνευματικών και συναφών δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των προωθητικών σκοπών της ενέργειας. Η μη υπογραφή της εν λόγω συμβάσεως εκ μέρους των φιναλίστ που επικράτησαν παρέχει το δικαίωμα στην MAD να αποκλείσει τα πρόσωπα αυτά από την περαιτέρω συμμετοχή στον Διαγωνισμό και να τα αντικαταστήσει με πρόσωπα που κατετάγησαν στην διαδικασία επιλογής αμέσως μετά ως επιλαχόντες.

24. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

25. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *