Η Φωτεινή Κορρέ στο Post Alternative (4/5/14)

Alternative δηλαδή εναλλακτικός! Η Φωτεινή παρουσιάζει τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της εβδομάδας στην εναλλακτική μουσική σκηνή!

http://www.mad.tv
/>
Like us on Facebook:
http://www.facebook.com/www.mad.tv

Follow us on Twitter:
https://twitter.com/madtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *